Roken

Dat roken ongezond is, weet iedereen. Zelfs de meest verstokte roker is zich daar eigenlijk wel van bewust. Ruim 30% van de volwassen Nederlanders (15 jaar en ouder) rookt. Van de mannen rookt 33%, van de vrouwen 27%.
Stoppen met roken is geen onmogelijke opgave; jaarlijks lukt het 100.000 mensen te stoppen met roken. Roken heeft veel nadelen voor de gezondheid.

Wat roken we eigenlijk?

Waarom roken mensen?

De negatieve effecten op lange termijn

Roken en hart- en vaatziekten

Wat zijn de belangrijkste hartaandoeningen / vaatziekten en de samenhang met roken?

Waarom stoppen met roken?

Kosten van stoppen met roken

Hoe kan ik stoppen met roken!

Tips om met roken te stoppen:


Wat roken we eigenlijk?
Tabak komt van de tabaksplant, de Nicotiana tabacum. De tabak die gerookt wordt, bestaat meestal uit een mengsel van verschillende tabakssoorten waaraan geur - en smaakstoffen zijn toegevoegd, de zogenaamde blend. Elk merk heeft zo zijn eigen geheime recept om deze blend te maken. Hierdoor ontstaat een specifiek product met steeds dezelfde smaak en geur. Het psycho-actieve bestandsdeel van tabak is Nicotine.

Men krijgt nicotine binnen door het roken van sigaretten. Via de longen komt de nicotine in het bloed en vervolgens in de hersenen terecht.

Dit is een verslavende stof. Uw lichaam went aan nicotine en protesteert als het niet genoeg krijgt. Dat protest uit zich als een onbehagen gevoel en het verdwijnt vrijwel onmiddellijk als er nieuwe nicotine wordt toegevoegd.

Waarom roken mensen?

Om het genoegen: het inhaleren en uitblazen van tabaksrook geeft een gevoel van bevrediging en welbehagen.

Om het effect: in tijden van stress kan roken rustgevend werken, even nadenken, even pauze.

Om de verslaving: natuurlijk roken mensen ook, omdat het een gewoonte en uiteindelijk een verslaving is geworden.

Om het moment: roken deelt de tijd in, het zijn onderbrekingen van de dag en voor veel mensen zijn gezelligheid en roken onverbrekelijk met elkaar verbonden.

Andere positieve effecten van roken kunnen opgewektheid, alertheid, en meer zelfvertrouwen zijn.

De negatieve effecten op korte termijn

Een slechte lichamelijke conditie die u belemmert bij sporten, traplopen, stoeien met de kinderen, etc.

Hoesten.

Last van nicotine-aanslag op uw vingers, tanden, plafond, gordijnen, muren, etc.;

Naar rook stinkende adem, haren en kleren.

Partners, kinderen, vrienden, collega's die last hebben van uw tabaksrook.

Steeds minder gelegenheid om te roken, omdat roken op veel plaatsen niet meer toegestaan is.

Kost veel geld.

De negatieve effecten op lange termijn
Naast de direct waarneembare nadelen die hiervoor genoemd zijn, heeft roken natuurlijk het grote nadeel dat het heel slecht is voor uw gezondheid. Waarbij u op termijn zelfs ernstig ziek kunt worden tengevolge van het roken. Dit verhoogde risico is iets om goed rekening mee te houden. In Nederland overlijden elk jaar maar liefst 24.000 rokers voortijdig ten gevolge van ziekten, die door het roken zijn veroorzaakt. Dat zijn bijna twee volle autobussen per dag!

Tabaksrook bestaat uit meer dan 1000 schadelijke stoffen, waarvan teer, koolstofmonoxide en nicotine de voornaamste en meest schadelijke zijn.

 • Teer zet zich af op de luchtwegen en de longen en verwekt er ontstekingen. Door de gedeeltelijke of volledige verstopping van de luchtwegen vermindert de zuurstofopnamecapaciteit van de longen en krijgen de organen (o.a. de spieren) minder zuurstof. Teer is tevens de kankerverwekkende stof in tabaksrook. Het veroorzaakt longkanker en kanker van tong, lip, strottenhoofd, slokdarm en blaas- en baarmoederhalskanker.
 • Koolstofmonoxide neemt in het bloed gedeeltelijk de plaats in van zuurstof, waardoor de bevoorrading van zuurstof in gans het lichaam en in de spieren aanzienlijk daalt.
 • Nicotine verhoogt het hartritme,doet de bloeddruk stijgen.
  Nicotine bevordert de vernauwing van de bloedvaten. Door de verminderde bloeddoorstroming wordt nog eens minder zuurstof aangevoerd.
  Nicotine veroorzaakt ook een verhoogde afbraak van vitamine C.

Verder heeft roken negatieve effecten op de voortplanting. Het kan de vruchtbaarheid bij man en vrouw nadelig beïnvloeden. Bij de man kan roken de seksuele potentie verminderen.
En wat natuurlijk heel belangrijk is: als een zwangere vrouw rookt of meerookt (passief roken), kan dat nadelige gevolgen hebben voor de baby.

Roken en hart- en vaatziekten
Rokers hebben een 2-3x grotere kans op een hartinfarct dan niet rokers.

Het risico dat iemand een tweede hartinfarct krijgt als hij blijft roken stijgt met 50%.

Hoe komt dat?

Nicotine doet bloedvaten samentrekken, met als gevolg minder doorbloeding, een hogere bloeddruk en dus een grotere belasting van het hart, met als gevolg meer zuurstofbehoefte.

Door koolmonoxide grotere kans op:

bloedvatbeschadiging, meer kalk- en vetafzettingen en meer stolseltjes.

Wat zijn de belangrijkste hartaandoeningen / vaatziekten en de samenhang met roken?

Pijn op de borst (angina pectoris)
Angina pectoris is een beklemmende,drukkende pijn achter het borstbeen dat optreedt bij inspanning en weer verdwijnt als u even rust. De pijn kan naar uw hals, kaak, schouder of arm trekken.
Angina pectoris is een hart- en vaatziekte die wordt veroorzaakt door aderverkalking (atherosclerose). Hierbij ontstaan vernauwingen in de kransslagaderen. De kransslagaders zorgen voor de aanvoer van zuurstofrijk-bloed naar de hartspier

Angina pectoris klachten ontstaan als het hart even te weinig zuurstof krijgt. Het hart heeft zuurstof nodig om goed te kunnen werken. Zuurstof zit in het bloed en wordt door de kransslagaderen naar de hartspier gebracht.
Als de kransslagaderen vernauwd zijn, stroomt er minder bloed en zuurstof naar de hartspier. Vooral als het hart hard moet werken, kunnen door het zuurstoftekort klachten ontstaan. Bijvoorbeeld bij inspanning, stress of heftige emoties, na een zware maaltijd of bij de overgang van warmte naar kou. Door te roken waarbij nicotine het hart stimuleert en koolmonoxide de zuurstoftoevoer vermindert kunnen klachten ontstaan. Roken kan het proces van aderverkalking versnellen. Mensen die stoppen met roken vertonen vaak een onmiddellijke terugval in het aantal angina pectoris aanvallen. Ook kan roken de werking van geneesmiddelen verminderen.

Hartinfarct
Wanneer een bloedstolsel een kransslagader plotseling helemaal afsluit, ontstaat een hartinfarct of hartaanval. Door die afgesloten kransslagader krijgt het bijbehorende gedeelte van de hartspier geen zuurstof meer en sterft af. Dit geeft hetzelfde gevoel als bij een angina pectoris, vaak ook nog misselijkheid en zweten er bij. Deze pijn gaat niet over in rust en reageert onvoldoende op vaatverwijdende medicijnen. Het hart krijgt op de plaats van het infarct een litteken, dat op den duur bindweefsel wordt. Het hart blijft wel doorpompen, maar dit deel van de hartspier werkt niet meer mee. De ernst van een hartinfarct hangt af van de grootte van de beschadiging en van de plaats. De gevolgen van een hartinfarct kunnen daarom nogal verschillen.

Hartinfarcten komen tweemaal zo vaak voor bij rokers als bij niet-rokers. Mannen en vrouwen, die sigaretten of shag roken, hebben tweemaal zoveel kans om aan een hartaanval te overlijden als niet-rokers.

Herseninfarct of beroerte
Als de bloedvoorziening naar de hersenen plotseling ergens onderbroken wordt, spreken we van een beroerte. Jaarlijks krijgen zo'n 30.000 mensen voor de eerste keer een beroerte. Plus nog eens 6000 mensen voor de tweede keer. In Nederland leven zo'n 120.000 mensen met de gevolgen van een beroerte.
Een beroerte kan grote gevolgen hebben voor het functioneren van de hersenen. De gevolgen kunnen zowel lichamelijk als psychisch en sociaal zijn. Naast eenzijdig krachtverlies of verlamming van arm en/of been kunnen onder andere optreden: taal/spraakstoornissen, uitval van het gezichtsveld aan één kant en stoornissen in denken, emoties en gedrag.

Meestal gaat het bij een beroerte om een herseninfarct (bij 80% van de getroffenen). Een herseninfarct ontstaat doordat een bloedstolsel een bloedvat in het hoofd afsluit. Een deel van de hersencellen krijgt daardoor geen zuurstof en voeding meer en sterft af. De vernauwing in de slagader is vaak het gevolg van slagaderverkalking of atherosclerose. Ook kan een bloedstolsel afkomstig uit het hart, een slagader in de hersenen afsluiten.

Er bestaat een onmiskenbaar verband tussen het roken van sigaretten of shag en het krijgen van een beroerte. Het verband is het sterkst bij leeftijdsgroepen onder de 65 jaar.

Claudicatio Intermittens (etalagebenen)

Vernauwing in de slagader naar de benen (etalagebenen ).
De beenslagaders vervoeren zuurstofrijkbloed van het hart naar de beenspieren. Bij inspanning van de beenspieren (lopen, rennen, traplopen) kan de bloedtoevoer en daarmee het aanbod van zuurstof aan de beenspieren wel 5 keer zo groot worden. Slagaderverkalking (atherosclerose) kan vernauwingen of verstoppingen in de slagaders veroorzaken. Door de vernauwing kan de bloedstroom onvoldoende toenemen bij inspanning. Er ontstaat dan zuurstoftekort. Door dit zuurstoftekort krijg je pijn in het been.

Als gevolg van slagaderverkalking in de vaatwand kan er een vernauwing ontstaan in een slagader. Door de vernauwing kan er minder bloed door het vat stromen dan er bij inspanning nodig is. Dit brengt de zuurstofvoorziening naar de benen in gevaar. In de spieren vindt een stofwisselingsproces plaats waarbij zuurstof gebruikt wordt. Bij een tekort aan zuurstof produceren de spieren tijdens dit proces verzurende afvalstoffen, die een krampende pijn in de spieren veroorzaken. Deze klacht noemen we etalagebenen. De oorzaak ervan is een vernauwing of afsluiting van de grote en middelgrote slagaders van de benen. Pijn bij het lopen is het belangrijkste verschijnsel bij etalagebenen. De plaats waar de patiënt de pijn voelt, zegt iets over de plaats waar de slagader is vernauwd.

De loopafstand zal direct toenemen door te stoppen met roken. De prognose van het vaatlijden- minder snelle toename van de klachten, minder noodzaak tot operatie eventuele amputatie- verbetert bij stoppen met roken.

Waarom stoppen met roken?
Stoppen met roken is niet makkelijk, maar het levert u al direct veel voordelen op. In onderzoek is ex-rokers die zes weken waren gestopt, gevraagd naar de voordelen van het stoppen met roken. De volgende zaken werden genoemd:

 • meer zelfrespect, een trots gevoel
 • lekkerder voelen
 • meer lucht krijgen/hebben
 • fitter voelen, vooral 's ochtends
 • niet meer hoesten
 • lichamelijk meer presteren
 • betere smaak en reuk
 • gezondere huidskleur
 • stem krijgt weer natuurlijke klank
 • warmere handen en voeten

Naast deze voordelen die zich vrij vlug voordoen en direct merkbaar zijn, zijn er ook voordelen die u minder duidelijk merkt. Maar die wel degelijk van belang zijn. Allereerst verlaagt u direct het risico op allerlei door roken veroorzaakte ziekten. En spaart u flink wat geld uit.

Verder maakt u minder kans op longaandoeningen (kanker, bronchitis en emfyseem), u bent minder vatbaar voor luchtvervuiling, krijgt u een grotere weerstand tegen ziektes van de luchtwegen (kanker van mond, keel en strottenhoofd), levert u betere sportprestaties, krijgt u schonere longen en maakt u minder kans op hart- en vaat ziekten. Of wordt de kans op een tweede infarct vermindert met 50%.

Ook is het goed voor uw omgeving, daarbij kunt u denken aan: huis blijft langer schoon, geen afkeuring meer van de omgeving, goed voorbeeld voor kinderen en anderen niet meer tot last zijn.

Kosten van stoppen met roken
Wie stopt met roken kan dat op eigen kracht doen of met behulp van ondersteuning. Met ondersteuning is de kans van slagen 2-3 keer zo groot. Soms kost die ondersteuning geld, soms ook niet. Een aantal zorgverzekeraars vergoed deze ondersteuning of een deel daarvan. Vraag uw zorgverzekeraar of de vergoeding in uw pakket zit en vraag naar de voorwaarden. Bedenk dat u in ieder geval ook geld bespaard met stoppen met roken. En daar zijn heel wat andere leuke dingen voor te doen.

Sigaretten worden immers elk jaar duurder. Anno 2005 kost een pakje van 25 stuks ongeveer € 4,60. Wie gemiddeld 10 sigaretten per dag rookt is in een jaar ruim € 670 kwijt; wie een pakje per dag rookt, spendeert zelfs bijna € 1.700 aan tabak.

Hoe kan ik stoppen met roken!
Stoppen met roken heeft pas zin als u daar bewust voor kiest. Jaarlijks lukt het 100.000 mensen om te stoppen. Wilt u stoppen met roken dan zullen de volgende tips uw kans van slagen verhogen.

Tips om met roken te stoppen:

 • Kies een datum. Bepaal van tevoren wanneer u wilt stoppen, dan kunt u zich voorbereiden.
 • Vertel het aan mensen in uw omgeving. Zij kunnen u steunen.
 • Stop radicaal, dat geeft de meeste kans op succes
 • Stop indien mogelijk tegelijk met iemand anders, dan kunt u elkaar helpen.
 • Maak een lijstje van uw redenen om te stoppen, formuleer deze positief.
 • Ga uw rookgewoonten na, want als u die kent, weet u ook wat u kunt doen om de verleiding niet te groot te laten worden.
 • Doe alles weg wat u aan roken herinnert.
 • Verander in de eerste week uw eet- en drinkgewoonten: veel water, eet veel vers fruit en vermijd gezelligheidsdranken als koffie, thee en alcohol.
 • Neem wat extra tijd voor uzelf en zorg voor lichamelijke ontspanning, zoals wandelen en zwemmen.
 • Maak eventueel gebruik van hulpmiddelen als nicotinekauwgom of -pleisters als u denkt daar baat bij te hebben. Voor hart- en vaatpatiënten: altijd eerst overleg met cardioloog/huisarts over het gebruik

Voor meer informatie over stoppen met roken kunt u terecht bij Stichting Volksgezondheid en Roken (Stivoro)

http://www.stivoro.nl/

Ook zal uw huisarts u graag adviseren bij het stoppen met roken.

Ga hier naar de  Quitkey, Stop nu met roken !


 

Terug
Copyright © 2019 Pro2Move